นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  ผู้รับบริการประทับใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข


โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชนฉบับร่าง
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่กระทรวงสาธารณสุข 2556
 
   
   

800 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 Tel. 044-839797-9 Fax. 044-891022

©2014 by www.bankhwaohosp.com